privacy policy

Jouw privacy is vanzelfsprekend

hoe

Door mij te houden aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGOB). Hierdoor ben ik, als behandelend energetisch therapeut, verplicht om dossiers aan te leggen.

wat komt er in jouw dossier

In jouw dossier worden naast jouw persoonsgegevens, strikt noodzakelijke gezondheidsgegevens opgenomen die voor je behandeling van belang zijn. Deze gegevens draag je zelf aan middels het intakeformulier en het intakegesprek. Gedurende de behandelsessies beperk ik mij tot het maken van aantekeningen in kernwoorden en het beschrijven van waargenomen veranderingen.

vanzelfsprekend

  • Met je persoonlijke- en gezondheidsgegevens ga ik zorgvuldig om.
  • Onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens.
  • Mijn wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) is voor mij al jaren vanzelfsprekend.
  • Persoonlijke foto’s worden door mij niet gemaakt en/of geplaatst op mijn website of Insta/FB account.

goed om je te realiseren je gegevens worden gebruikt voor

  • Verwijzing naar een andere behandelaar (uiteraard na onderlinge afstemming en met je expliciete toestemming).
  • Indien je een factuur wenst wordt deze voorzien je persoonsgegevens (NAW, datum consult, soort consult en kosten).
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Geanonimiseerd gebruik voor klantreacties.
  • Het verzenden van “Zuiver Bewust Inspiratie” maximaal 2x per jaar.

 

Je gegevens blijven zoals de Wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard.

Menu